Menu

Yhdistys

Tule mukaan toimintaan!

Työn tukeminen

Kaikki rukoustuki ja talkooapu on aina tervetullutta ja ensiarvoista!

Jos haluat tukea työtämme lahjoituksella, voit tehdä sen tilille Nordea FI04 1794 3000 0049 54

Käytäthän aina viitenumeroa:

  • Lahjoitus päiväkodille, viitenumero: 8617
  • Lahjoitus koululle, viitenumero: 10207

Päätös rahankeräyksen toimeenpanosta: 30.1.2018 / Kaakkois-Suomen poliisilaitos RA/2018/100 voimassaoloaika 30.1.2018-29.1.2023.

Luvan saaja ja käytännön toimeenpanija: Lappeenrannan kristillinen kasvatus ry

Toimenpanoalue: Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen alue

Kerättävien varojen käyttö: Kristillisen yksityisen koulutoiminnan rahoittaminen (henkilöstökulut, vuokrat ja toimintamenot) ja kristillisen päiväkodin rahoittaminen ja tukeminen (henkilöstökulut, vuokrat ja toimintamenot). Yhdistys voi kohdistaa kerättyjä varoja päiväkodin ja/tai koulun oman kiinteistön hankkimiseen.

Aika, jonka kuluessa kerätyt varat tullaan käyttämään: Toimintaan osoitettujen varojen osalta sen tilikauden loppuun mennessä jolloin rahankeräyslupa päättyy. Kiinteistöhankkeeseen osoitettujen varojen osalta yhdistyksen internetsivuilla tiedotetaan varojen käyttöaikataulusta, mikäli varoja ei ole käytetty luvan päättymispäivään mennessä.

Yhdistyksen jäsenyys

Otamme mielellämme yhdistykseen uusia jäseniä, joko vain hanketta jäsenyydellään kannattamaan, tai yhdistyksessä aktiivisesti toimimaan! Näin tärkeässä ja suuressa hankkeessa meitä ei ole koskaan liikaa! Jäsenille postitamme Infokirjeen toiminnastamme ja koulun ja päiväkodin kuulumisista muutaman kerran vuodessa. Jäsenhakemuksen voi täyttää alla olevalla jäsenhakemuskaavakkeella.

Yhdistyksen jäsenenä voit olla mukana monenlaisissa kampanjoissa. Ja itse voit ideoida lisää hankettamme tukevaa toimintaa. Uudet ideat ja tekijät ovat aina tervetulleita. Tässä esimerkkejä toiminnastamme:
  • Toiminnallisia perhetapahtumia
  • Infotilaisuuksia kristillisestä kasvatuksesta, koulustamme ja päiväkodistamme
  • Vanhempainkouluja kristillisen kasvatuksen teemoista lähinnä koulun ja päiväkodin lasten vanhemmille

Jäsenhakemuskaavake