Menu

Kristillinen koulu hakee valtiolta perusopetuslupaa

      | uutiset
Koulu on toiminut kulloinkin voimassa olevan opetussuunnitelman mukaisesti Lappeenrannassa jo vuodesta 2009 lahjoitusten, koulumaksujen ja varainhankinnan turvin. Perusopetuslupa tarkoittaa, että rahoitus opetuksen järjestämiseen tulee valtiolta. Tällä hetkellä valtionosuusjärjestelmästä tuleva oppilaskohtainen määräraha menee Lappeenrannan kaupungille eikä kohdistu kristillisessä koulussa opiskelevien oppilaiden opetuksen järjestämiseen.

Opetusministeriön ja valtioneuvoston käsittelyssä kaupungin ja ympäristökuntien lausunto vaikuttaa olennaisesti perusopetusluvan myöntämiseen.
 
Yhdistys luovutti 5.11.2018 vetoomuksen Lappeenrannan kaupunginhallituksen jäsenille ja kaupungin edustajille sen puolesta, että kaupunki lausunnossaan puoltaisi Lappeenrannan kristillisen koulun perusopetuslupaa. Vetoomuksen oli allekirjoittanut lähes 1200 henkilöä, jotka toivovat kaupungin suhtautuvan myönteisesti kristillisen koulun opetuslupahakemukseen kuten muidenkin yksityiskoulujen kohdalla.