Menu

Päiväkoti

Hoitopaikan hakeminen

Lappeenrannassa otetaan käyttöön varhaiskasvatuksen palvelusetelijärjestelmä 1.8.2018 alkaen.

Palvelusetelijärjestelmä koskee palveluntuottajaksi hyväksytyissä yksityisissä päiväkodeissa annettavaa varhaiskasvatusta. Päiväkoti Omenapuu on hyväksytty palveluntuottajaksi.

Käytännössä palvelusetelijärjestelmä tarkoittaa että perhe voi valita kunnallisen ja yksityisen hoidon välillä. Kaupunki maksaa palvelusetelin suuruisen osuuden hoidosta, palvelun hinnan ja setelin välisen erotuksen maksaa perhe suoraan yksityiselle hoidonjärjestäjälle. Palvelusopimus tehdään perheen ja hoidon järjestäjän välille. Perhe tekee ensin sopimuksen yksityisen järjestäjän kanssa ja hakee vasta sen jälkeen palveluseteliä.

Palvelusetelin hakuohjeet on nähtävillä kaupungin varhaiskasvatuksen sivuilla: 

http://www.lappeenranta.fi/fi/Palvelut/Kasvatus-ja-opetus/Varhaiskasvatus/Yksityinen-varhaiskasvatus/Palvelusetelijarjestelma/Tietoa-perheille

Palvelusetelipäiväkotien toimintaa säätelevät ja ohjaavat samat lait, asetukset ja määräykset kuin kunnan omaa varhaiskasvatustoimintaa. Lisäksi palvelusetelipäiväkoteja valvotaan kunnan varhaiskasvatuksen toimesta. Lisätietoa palveluseteliuudistuksesta:

http://www.lappeenranta.fi/fi/Palvelut/Kasvatus-ja-opetus/Varhaiskasvatus/Yksityinen-varhaiskasvatus/Palvelusetelijarjestelma


Lappeenrannan ulkopuolelta tulevat lapset

Lappeenrannan ulkopuolisista kunnista tulevat lapset voivat hakea KELAlta yksityisen hoidon tukea. 

https://www.kela.fi/yksityisen-hoidon-tuki


Tietoja Omenapuun hoitopaikkatilanteesta ja ohjeita hakuun voi kysyä Päiväkoti Omenapuun henkilökunnalta numerosta 044-335 7360. Ota rohkeasti yhteyttä!


Henkilötietolain rekisteriseloste on luettavissa ao. linkistä:

Rekisteriseloste