Menu

Päiväkoti

Hoitopaikan hakeminen

Lappeenrannassa otettiin käyttöön varhaiskasvatuksen palvelusetelijärjestelmä 1.8.2018 alkaen. Palvelusetelijärjestelmä koskee palveluntuottajaksi hyväksytyissä yksityisissä päiväkodeissa annettavaa varhaiskasvatusta. Päiväkoti Omenapuu on hyväksytty palveluntuottaja. 

Palvelusetelipäiväkotien toimintaa säätelevät ja ohjaavat samat lait, asetukset ja määräykset kuin kunnan omaa varhaiskasvatustoimintaa. Lisäksi palvelusetelipäiväkoteja valvotaan kunnan varhaiskasvatuksen toimesta. 

Käytännössä palvelusetelijärjestelmä tarkoittaa että perhe voi valita kunnallisen ja yksityisen hoidon välillä. Kaupunki maksaa palvelusetelin suuruisen osuuden hoidosta, palvelun hinnan ja setelin välisen erotuksen (eli omavastuuosuuden) maksaa perhe suoraan yksityiselle hoidonjärjestäjälle. Käytännössä hoidon hinta on perheille sama kuin kunnallisessa päiväkodissa.

Palvelusopimus tehdään perheen ja hoidon järjestäjän välille. Perhe tekee ensin sopimuksen yksityisen järjestäjän kanssa ja hakee vasta sen jälkeen palveluseteliä kaupungilta. Palvelusetelin hakuohjeet on nähtävillä kaupungin varhaiskasvatuksen sivuilla: http://www.lappeenranta.fi/fi/Palvelut/Kasvatus-ja-opetus/Varhaiskasvatus/Yksityinen-varhaiskasvatus/Palvelusetelijarjestelma/Tietoa-perheille.

Hakiessanne hoitopaikkaa päiväkoti Omenapuusta, täyttäkää ensin sähköinen hakulomake. Tämän jälkeen voitte olla yhteydessä päiväkotiin.Lappeenrannan ulkopuolelta tulevat lapset

Päiväkoti Omenapuuhun ovat tervetulleita myös lapset naapurikunnista. Lappeenrannan ulkopuolisista kunnista tulevat lapset voivat hakea KELAlta yksityisen hoidon tukea. https://www.kela.fi/yksityisen-hoidon-tuki


Hoitopaikkatilanne

Tietoja Omenapuun hoitopaikkatilanteesta ja ohjeita hakuun voi kysyä Päiväkoti Omenapuun henkilökunnalta numerosta 044-335 7360. Ota rohkeasti yhteyttä!


Henkilötietolain rekisteriseloste on luettavissa ao. linkistä:
rekisteriseloste-tietosuojaseloste-paivakoti-2019.pdf