Menu

Päiväkoti

Päiväkodin arvopohja

Päiväkodin kristillinen arvopohja on kasvatuksen kestävä perusta. Tarjoamme laadukasta, turvallista ja kodinomaista hoitoa ja kasvatusta, jossa jokainen lapsi on tärkeä ja arvokas yksilö.

Kristillinen arvopohja toteutuu luontevasti tapakasvatuksessa ja keskinäisessä kanssakäymisessä. Kristillisyys on iloista ja myönteistä arkipäivää, jota juhlitaan merkki- ja teemapäiviä viettämällä. 

Toisten huomioonottaminen ja kunnioittaminen tulevat esiin opettelemalla hyviä tapoja, toisten kuulemista ja ymmärtämistä, erilaisuuden hyväksymistä, jakamista, toisten auttamista sekä riitojen sovittelua, anteeksi antamista ja saamista. Lapsen terveen itsetunnon kasvua tuetaan, ja häntä autetaan tulemaan tietoiseksi tunteistaan, tarpeistaan ja suhtautumistavoistaan sekä ilmaisemaan itseään ja tunteitaan oikein. 
Lapsen kehittyvän suhteen tukemista Jumalaan, lähimmäiseen, omaan itseensä ja ympäröivään luontoon pidetään tärkeänä. Lapsille kerrotaan rakastavasta Jumalasta, johon voi turvata rukouksessa.