Menu

Päiväkoti

Päiväkodin arvopohja

Päiväkodin kristillinen arvopohja on kasvatuksen kestävä perusta. Tavoitteena on tarjota laadukasta, turvallista ja kodinomaista hoitoa ja kasvatusta. Lapsen kehittyvän suhteen tukemista Jumalaan, lähimmäiseen, omaan itseensä ja ympäröivään luontoon pidetään tärkeänä. Lapsille kerrotaan rakastavasta Jumalasta, johon voi turvata rukouksessa.

Toisten huomioonottaminen ja kunnioittaminen tulevat esiin opettelemalla hyviä tapoja, toisten kuulemista ja ymmärtämistä, erilaisuuden hyväksymistä, jakamista, toisten auttamista sekä riitojen sovittelua, anteeksi antamista ja saamista. Lapsen terveen itsetunnon kasvua tuetaan, ja häntä autetaan tulemaan tietoiseksi tunteistaan, tarpeistaan ja suhtautumistavoistaan sekä ilmaisemaan itseään ja tunteitaan oikein.