Menu

Koulu

Toiminta-ajatus

Lappeenrannan kristillinen koulu antaa turvallisessa ja vapaassa ilmapiirissä kristillisen arvomaailman mukaista perusopetusta vastaavaa opetusta. Koulu ottaa huomioon lapsen yksilöllisyyden sekä kasvattaa terveitä ja vastuuntuntoisia, oman ja toisen arvon ymmärtäviä kansalaisia tukien myös vanhempia heidän kasvatustehtävässään. Kristillisen koulun ensisijainen tehtävä on tarjota laadukasta perusopetusta vastaavaa opetusta. Koulun opetussuunnitelma perustuu valtakunnallisiin opetussuunnitelman perusteisiin (Opetushallitus 2014). Tiedollisten tavoitteiden ja sisältöjen osalta koulussa opetetaan kaikki se, mikä kunnallisessakin koulussa valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti opetetaan.

Pieni yksikkö mahdollistaa kodikkaan, levollisen oppimisympäristön, jossa halutaan panostaa iloisen oppimisen lisäksi ihmisenä kasvamisen teemoihin. Kristillinen arvopohja, suhde omaan itseen, toisiin ihmisiin ja ympäristöön ovat tärkeitä kasvun ja oppimisen alueita. Kristillinen aines näkyy läpäisyperiaatteella koulun toiminnassa ja opetuksessa lapsen ikätason mukaisella tavalla, mutta on vain lisänä, ei korvaavana aineksena. Arjen kristillisyyttä opetellaan vuorovaikutustaidoissa esim. anteeksi pyytämisen ja antamisen merkeissä, sillä keskeneräisyyttä tulee riittämään niin aikuisissa kuin lapsissakin myös kristillisessä koulussa! Kristillisessä koulussa pidetään erityisen tärkeänä jokaisen ihmisen ainutkertaisuutta ja arvokkuutta.

Kristillinen koulu on koulu, ei ”lasten seurakunta”. Koulussa otetaan huomioon se, mitkä asiat kuuluvat kouluopetukseen ja mitkä taas seurakuntien ja kotien tehtäväksi.