Menu

Koulu

Tavoitteet

Tiedollinen ja taidollinen kehitys

Ohjataan oppilasta tiedostamaan kykynsä sekä innostetaan häntä itsenäisesti kehittämään tietojaan ja taitojaan. Tarjotaan korkeatasoista, nykyajan ja tulevaisuuden vaatimuksia vastaavaa opetusta.

Hengellinen ja moraalinen kasvu

Tuetaan oppilasta löytämään yhteistyössä perheen kanssa arvomaailmansa ja elämään sen mukaisesti.

Persoonallinen ja sosiaalinen kehitys

Autetaan oppilasta rakastamaan ja kunnioittamaan itseään, toisia ihmisiä ja koko luomakuntaa.

Oppilaan kasvu

Tuetaan oppilasta psyykkisellä ja fyysisellä alueella kohti ehjää ja tasapainoista aikuisuutta yhteistyössä kodin kanssa.